Football

Общи условия


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо и юридическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

"УСЛУГА/И" на сайта включват:
- получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- възможност за изпращане на регистрационна форма;
- други услуги, развивани и предоставяни от „Бургас Спорт” ООД.

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и „Бургас Спорт” ООД. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено с информационна цел.

 

АВТОРСКИ ПРАВА


Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хипер-връзка към неговия интернет адрес. Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на „Бургас Спорт” ООД. Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на „Бургас Спорт” ООД, е забранено. 

Условия за ползване и Защита на Личните данни

Този уебсайт използва бисквитки Cookies!


Бисквитките са малки текстови файлове, които се генерират при вашето посещение в нашият уеб сайт и се съхраняват на устройството чрез което сте реализирали посещението. Бисквитките помогат за коректното функциониране на сайта и автоматично се изтриват след като затворите прозореца. Единствено запазваме постоянна бисквитка относно това, че сте прочели настоящият текст с информация за Политика за ползване и
 

Защита на вашите данни


Футболна академия Бургас Спорт е регистриран оператор на лични данни и като такъв поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте ДОБРОВОЛНО в сайта на компанията с оглед нормалното функциониране на софтуера и предоставяне на високо качествена услуга.
 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


„Бургас Спорт” ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством регистрационната форма. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато „Бургас Спорт” ООД е задължено да предостави изисканата информация по реда на Закона за защита на личните данни. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Бургас Спорт” ООД на e-mail: milon@abv.bg