Football

ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ


Академията поставя в центъра на вниманието трите основни енергийни системи на тялото: Аеробна,Анаеробна „А” млечна и Анаеробна млечна.

Аеробна енергийна система

Аеробните упражнения включват трениране при под-максимална интензивност в продължение от две минути до няколко часа.Основният източник на енергия за тази система са складираните въглехидратипри по-висока интензивност и складираните мазнини при по-ниска интензивност.


Анаеробна”А” млечна енергийна система

Анаеробните упражнения включват трениране при максимална или почти максимална интензивност в продължение от 0 до 120 секунди. Анаеробната”А” млечна система е основният доставчик на енергия за първите 10 секунди при подобно упражнение.


Анаеробна млечна енергийна система

Анаеробната млечна енергийна система е основният енергиен доставчик при трениране с максимална или почти максимална интензивност в продължение от 10 до 120 секунди.Нарича се млечната енергийна система ,защото в резултат на подобни упражнения се произвежда млечна киселина-болезнен вторичен продукт в мускулите.